Nhà còn dư 1 chỗ cho 1 bạn nữ từ ngày 28/05, double bed room, share vs 1 bạn nữ nữa, nhà 4 người maximum

Hình ảnh

Bản đồ

Loading...