1
Bạn cần hỗ trợ?
  • Cho thuê phòng vùng Springvale south 3172

    Vui lòng đánh giá bài viết Phòng cho Nam sv thuê vùng Springvale south 3172. Giá 500 aud/ tháng bao bill. Phòng đầy đủ tiện nghi và có chổ nấu ăn và sinh hoat riêng biệt. Xin liên hệ 0421797439.

    Khu vực: Springvale - VIC - 3171, Melbourne
    Mức lương: Lương Cao
    3 tuần trước