1
Bạn cần hỗ trợ?
  • Shop Nail tuyển thợ ở vùng Fairfield – Sydney

    Shop Nail tuyển thợ ở vùng Fairfield – Sydney5 (2) vote[s] Shop Nail cần thợ bột, biết làm infill, fullset: Shop vui vẻ, hoà đồng, làm trong Westfield. Có xe đưa rước ở các vùng Fairfield, Cabramatta. Liên hệ: 0437 381 217

    Khu vực: Fairfield - NSW - 2165, Sydney
    Giá: Thỏa thuận
    3 năm trước