Food court ở Southern Cross cần tuyển phụ xào

Địa chỉ:
Southern Cross, VIC, 3283
Loại tin:
Ngày cập nhật:
5 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0396 703 490
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...