Phở Chú Thể ở Springvale cần gấp người phụ bếp và chạy bàn

Địa chỉ:
Springvale, NSW, 2650
Loại tin:
Ngày cập nhật:
5 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
9546 9528
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...