Phòng đơn đối diện La Trobe uni available sau 28/8/2017

Địa chỉ:
KINGSBURY, VICTORIA 3083, MELBOURNE
Loại tin:
Ngày cập nhật:
3 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0424871466
Email:
Giá:

Hình ảnh

Bản đồ

Loading...