Share phòng ở St Albans – Melbourne

Địa chỉ:
Loại tin:
Ngày cập nhật:
5 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0423 222 233
Giá:
450$ / người, 550$/ 2 người bao bill và internet miễn phí.

Hình ảnh

Bản đồ

Loading...