Bakery cafe cần tuyển 3 cô bán bánh mì biết làm salad bar và phụ it việc vặt trong bếp

Địa chỉ:
Southbank, VIC, 3006
Loại tin:
Ngày cập nhật:
3 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0434 093 004
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...