Cafe bakery in Pointcook cần gấp 1 cô bán hàng làm coffee va salad rolls

Địa chỉ:
Pointcook, Victoria
Loại tin:
Ngày cập nhật:
4 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0411 610 097
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...