Cafe restaurant gần Melbourne Uni cần một bạn nữ kitchen hand

Địa chỉ:
Melbourne University, VIC, 3052
Loại tin:
Ngày cập nhật:
4 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0434 848 399
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...