Cafe/Pie – Bakery 24h ở Kingcross đang cần tuyển gấp BARISTA/ALL ROUNDER

Địa chỉ:
Kingcross, NSW
Loại tin:
Ngày cập nhật:
4 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...