Cần 1 nữ phục vụ bếp cho shop café

Địa chỉ:
Melbourne, VIC, 3000
Loại tin:
Ngày cập nhật:
5 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0407 809 861
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...