Cần nam phụ bếp nhà hàng Việt vùng North Sydney

Địa chỉ:
North Sydney Shoppingworld, NSW, 2060
Loại tin:
Ngày cập nhật:
4 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0415893535
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...