Cần người giữ trẻ thời gian từ 5h chiều đến tầm 12 h hoặc 1h sáng các ngày từ thứ 5 đến chủ nhật ở Melborne

Địa chỉ:
Melbourne, VIC, 3001
Loại tin:
Ngày cập nhật:
3 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0405762606
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...