Cần người làm part time bán hàng cho lò bánh mì và làm cafe gần Chatswood

Địa chỉ:
West Chatswood, NSW, 1515
Loại tin:
Ngày cập nhật:
5 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0401403388
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...