Cần người làm phụ bếp và bán hàng cho Shop take-away vùng Cabramatta

Địa chỉ:
Cabramatta West, NSW, 2166
Loại tin:
Ngày cập nhật:
3 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
452607889
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...