Cần thợ Lóc gà làm fulltime, không kinh nghiệm có thể dạy.

Địa chỉ:
Cabramatta, NSW, 2166
Loại tin:
Ngày cập nhật:
5 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0421 141 121
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...