Cần tuyển nhân viên kitchen hand cho Five Stars Hotel

Địa chỉ:
Sydney, NSW, 1001
Loại tin:
Ngày cập nhật:
5 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0426 199 206
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...