Chuyển nhượng shop Repairs & Alteration tiền rent thấp, thu nhập ổn định

Địa chỉ:
Liverpool, NSW, 2170
Loại tin:
Ngày cập nhật:
4 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0431313628
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...