Dư phòng cho share vùng Bankstown, NSW

Địa chỉ:
3 Olympic parade Bankstown
Loại tin:
Ngày cập nhật:
2 năm trước
Người đăng:
PeterNguyen
Điện thoại:
0418741924
Email:
Mức lương:
Diện tích:
80 m²
Giá:
150

Bản đồ

Loading...