• Cho thuê Unit 2 phòng mới ở vùng Dulwich Hill – Sydney

    Unit 2 phòng mới tân trang, có garage đậu xe vùng Dulwich Hill, 850m đến ga hurlstone park. 900m đến Dulwich Grove light rail. Cho thuê $420/tuần. Liên lạc 0488 772 588 Thanks for reading.

    Khu vực: Dulwich Hill - NSW - 2203, Sydney
    Giá: $420/tuần
    6 năm trước