Flying Sushi restaurant ở Olympic Park cần tuyển người

Địa chỉ:
Sydney, NSW, 1008
Loại tin:
Ngày cập nhật:
3 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
+61 412 924 477
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...