Hiện tại nhà hàng steak ở Canley Heights đang cần 3,4 bạn chạy bàn và người rửa chén

Địa chỉ:
Canley Heights, NSW, 2166
Loại tin:
Ngày cập nhật:
5 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0434 441 431
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...