Kenny Bakery Cafe in Melbourne city cần tuyển 2 cô làm salad bar

Địa chỉ:
Melbourne, VIC, 3000
Loại tin:
Ngày cập nhật:
5 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0434093004
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...