Khách sạn 5 sao cần gấp 2 người làm clean, không cần kinh nghiệm ở Sydney

Địa chỉ:
Sydney, NSW, 2000
Loại tin:
Ngày cập nhật:
5 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0488997511
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...