• Tìm handy man không cần kinh nghiệm, gần Liverpool NSW

    Cần thợ phụ giúp không cần kinh nghiệm, không cần tiếng Anh. Làm việc ở Warwick Farm, gần Cabramatta và Liverpool. Lương thoả thuận. Xin liên hệ anh Nhật 0415915033

    Khu vực: Liverpool - NSW - 2170, Sydney
    Mức lương: 19$/ giờ - 23$/ giờ
    3 năm trước