Lò Bánh Mì Sutherland cần 2 cô bán hàng từ 8am-5pm/6pm (9-10h), part time và full time. 

Địa chỉ:
Sutherland, NSW
Loại tin:
Ngày cập nhật:
4 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0420 499 098
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...