Michels Patisserie ở Marrickville cần nhân viên phụ bán cafe và những việc liên quan đến shop

Địa chỉ:
Marrickville, NSW, 1475
Loại tin:
Ngày cập nhật:
4 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0422-358-264
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...