Nam Sơn restaurant tại vùng Springvale cần tuyển chạy bàn

Địa chỉ:
Melbourne, VIC, 3004
Loại tin:
Ngày cập nhật:
4 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0401 934 110
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...