Nhà hàng Little Hanoi City đang tìm người chạy bàn tại Lilyfield

Địa chỉ:
Lilyfield, NSW, 2040
Loại tin:
Ngày cập nhật:
5 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0478105557
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...