Nhà hàng Nhật gần Wynyard station cần tuyển nam kitchen hand

Địa chỉ:
Wynyard, TAS, 7325
Loại tin:
Ngày cập nhật:
4 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
Wynyard, TAS, 7325
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...