Nhà hàng Tokyo Teppanyaki ở Chapel St tuyển waitress.

Địa chỉ:
Chapel Street North, VIC, 3141
Loại tin:
Ngày cập nhật:
5 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0420 906 886
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...