Nhà hàng Trân Trân ở North Richmond cần tuyển chạy bàn có kinh nghiệm

Địa chỉ:
North Richmond, NSW, 2754
Loại tin:
Ngày cập nhật:
5 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
03 9429 6147
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...