Nhà hàng Trung Hoa vùng Liverpool cần tuyển nhân viên

Địa chỉ:
Liverpool, NSW, 1871
Loại tin:
Ngày cập nhật:
3 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0424 968 956
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...