Nhà hàng và coffee shop ở St Kilda cần 1 bạn kitchen hand

Địa chỉ:
St Kilda, VIC
Loại tin:
Ngày cập nhật:
4 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0423 280 946
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...