Nhà hàng Việt Box Hill cần người chạy bàn nam và nữ

Địa chỉ:
Box Hill, VIC, 3128
Loại tin:
Ngày cập nhật:
4 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0423374199
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...