});

Nhà hàng Việt Nam ở Newtown cần tuyển gấp nhân viên chạy bàn và phụ bếp

Địa chỉ:
Sydney, NSW, 1006
Loại tin:
Ngày cập nhật:
3 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0422.921.096
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...