Nhà hàng Việt Nam tại vùng Cabramatta cần tuyển phụ bếp

Địa chỉ:
Cabramatta, NSW
Loại tin:
Ngày cập nhật:
4 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0449 122 799
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...