Nhà hàng Việt Nam upper-class gần ga Chatswood cần nhân viên có kinh nghiệm

Địa chỉ:
Chatswood, NSW
Loại tin:
Ngày cập nhật:
3 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0405 107 578
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...