Nhà hàng Việt Nam vùng Randwick cần người chạy bàn

Địa chỉ:
Randwick, NSW, 2031
Loại tin:
Ngày cập nhật:
5 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0401635668
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...