Nhà hàng Việt ở Crows Nest cần tuyển thêm 2 nhân viên phụ bếp

Địa chỉ:
Crows Nest, NSW, 1582
Loại tin:
Ngày cập nhật:
5 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0413052384
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...