Nhà hàng việt vùng North Sydney cần tuyển kitchen hand, cook

Địa chỉ:
North Sydney, NSW, 2060
Loại tin:
Ngày cập nhật:
5 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0415893535
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...