Nhà hàng Việt vùng South Morang, cần tuyển người chạy bàn và phụ bếp và một nam giao hàng (delivery man) cho nhà hàng

Địa chỉ:
South Morang, VIC, 3752
Loại tin:
Ngày cập nhật:
4 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0423677442
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...