Nhà hàng Việtnam ở Cabramatta cần tuyển chạy bàn có thể làm một số buổi sáng trong tuần

Địa chỉ:
Cabramatta, NSW
Loại tin:
Ngày cập nhật:
3 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0431 138 640 
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...