Nhà hàng Vietnam vùng Flemington (Melbourne) cần tuyển chạy bàn

Địa chỉ:
Flemington, VIC, 3031
Loại tin:
Ngày cập nhật:
3 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0450 123 689
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...