Nhà hàng Vietnamese ở Ashfield cần tuyển waitress/waiter

Địa chỉ:
Ashfield, NSW, 1800
Loại tin:
Ngày cập nhật:
4 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0401 208 123
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...