Nhà hàng vùng Alexandria đang cần tuyển waiter, waitress.

Địa chỉ:
21 Fountain st, Alexandria
Loại tin:
Ngày cập nhật:
3 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0422 114 277
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...