Nhà ở Turrella ( cạnh ga Wollicreek ) có phòng cho share với một bạn nam

Địa chỉ:
Turrella, NSW
Loại tin:
Ngày cập nhật:
3 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0452284228
Email:
Giá:

Hình ảnh

Bản đồ

Loading...