Nhà vùng Bankstown có 1 phòng lớn và 1 phòng nhỏ cho thuê

Địa chỉ:
Bankstown, NSW
Loại tin:
Ngày cập nhật:
4 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0449149995
Email:
Giá:

Hình ảnh

Bản đồ

Loading...