Nhà vùng Guildford đang còn trống 1 phòng khá rộng và thoải mái muốn share

Địa chỉ:
Guildford, NSW
Loại tin:
Ngày cập nhật:
4 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0414479213
Email:
Giá:

Hình ảnh

Bản đồ

Loading...